Gedragsveranderingstraject

Wil je onderzoeken waarom jouw doelgroep niet het juiste gedrag laat zien? Zoek je een concrete oplossing voor jouw probleem die je kan uitrollen op grote schaal? Dan is een gedragsveranderingstraject wat voor jou. Op systematische en onderbouwde wijze analyseren we je probleem, ontwikkelen we een kansrijke aanpak om het gedrag van je doelgroep te veranderen en meten we het effect in de praktijk. Ook als je op zoek bent naar één van deze onderdelen, ben je bij ons aan het goede adres. 

Hoe kunnen wij jou helpen?

De kern van onze aanpak: drijfveren matchen met technieken

De kern van succesvolle gedragsverandering is het matchen van specifieke psychologische drijfveren (waarom doet jouw doelgroep wat ze doet?) met wetenschappelijk onderbouwde gedragsveranderingstechnieken. Deze koppeling is cruciaal voor effectiviteit.

We werken systematisch met ons Behavior Change Model

We rondden al vele projecten succesvol af aan de hand van ons Behavior Change Model (BCM). Met dit model werken we op systematische wijze van probleemgedrag naar blijvende gedragsverandering.

We doorlopen deze stappen:

 1. Doelanalyse: we onderzoeken op welke specifieke gedragingen en doelgroepen we het beste kunnen focussen om jouw doel te realiseren. 
 2. Landschapsanalyse: we onderzoeken welke drijfveren specifiek jouw doelgroep beweegt om het gewenste gedrag al dan niet uit te voeren. 
 3. Landschapscheck: we checken welke van deze drijfveren de grootste rol spelen, waar we met een interventie op in moeten spelen om de meeste impact te maken.
 4. Techniekselectie: we koppelen bewezen effectieve gedragsveranderingstechnieken aan de belangrijkste drijfveren.
 5. Interventiedesign: we ontwikkelen een interventie die het gewenste gedrag stimuleert bij jouw doelgroep en meten het effect in de praktijk.
 6. Borging: we zorgen voor blijvende resultaten door kennis te delen of te ondersteunen bij grootschalige implementatie van interventies.

Wetenschappelijke onderbouwing vormt het fundament van onze aanpak. Bij zowel de analyse van de drijfveren als het ontwikkelen van een interventie, als de effectmeting gebruiken we methoden die uitvoerig zijn getest op effectiviteit. Denk hierbij aan literatuurstudies, interviews, observaties of het doorlopen van een klantreis.

Wil jij alleen advies of alleen een effectmeting? Jouw vraag bepaalt welke stappen van het BCM we doorlopen.

Wat levert een gedragsveranderingstraject mij op?

Een volledig gedragsveranderingstraject biedt jou onder meer:

 • inzicht in de drijfveren van je doelgroep; 
 • inzicht in verschillende effectieve gedragsveranderingstechnieken voor jouw specifieke casus;
 • een kansrijke, concrete gedragsinterventie en handvatten om deze interventie op grote schaal uit te rollen;
 • cijfers en kennis over de effectiviteit van deze interventie, waarmee je anderen kunt inspireren om ook aan de slag te gaan met gedrag;
 • aanknopingspunten voor het aanpakken van andere soortgelijke problemen met gedragsverandering.

Vraag het aan D&B

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons via info@gedragsverandering.nl of 024 663 9627.Wij koppelen je dan aan een van onze gedragspsychologen.

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.