Thema

Naleving, toezicht & handhaving

Mensen weten dat ze geen alcohol mogen verkopen aan minderjarigen en dat gewelddadig gedrag uit den boze is. Maar ze doen het toch. Hoe stimuleer je naleving en maak je strenge handhaving overbodig?

Overzicht

Burgers zijn meestal op de hoogte van wet- en regelgeving, maar dat betekent niet dat ze zich daar altijd naar gedragen. Snelheidslimieten, maar ook leeftijdsgrenzen, worden dikwijls genegeerd, men pleegt fraude en gedraagt zich niet altijd even netjes op straat. Intuïtief zijn we geneigd om deze regelovertreders aan te pakken met de harde hand, bijvoorbeeld met boetes en meer blauw op straat. Deze maatregelen zijn duur, arbeidsintensief en gewenste effecten blijven uit of zijn tijdelijk van aard: omdat je mensen extrinsiek motiveert.

Het doel is handhavingsregie: op basis van kennis over het gedrag van je doelgroep bepaal je weloverwogen welke instrumenten je inzet om mensen intrinsiek te motiveren. Door al aan de voorkant bij te sturen, zorg je ervoor dat je inspecties meer naleving laten zien en dat strenge handhaving overbodig wordt. Voorkomen is beter dan genezen! Hoe pak je dat aan? Hoe stimuleer je mensen om leeftijdsgrenzen na te leven, gegevens eerlijk door te geven en zich netjes te gedragen in de openbare ruimte?

Vraagstukken

 • Naleving van wet- en regelgeving binnen organisaties

 • Wijzigingen doorgeven aan overheidsinstanties, zoals verhuizingen

 • Vuurwerkverbod

 • Leeftijdsgrenzen bij bijvoorbeeld alcohol

 • Cyberveiligheid

 • Fraude

 • Veiligheid op straat bevorderen, zoals het dragen van messen

 • Naleving van verkeersregels

Cijfers

69 minuten

minder tijd nodig per inspectie. Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brachten we de tijd die ze gemiddeld kwijt zijn aan een inspectie van een bedrijfslocatie van gemiddeld 101 minuten terug naar 32 minuten. Dit betekent drie keer zoveel tijd voor risicovolle bedrijven en een hogere pakkans.

 • We realiseerden efficiëntere controles met een hogere pakkans van fraudeurs

 • Voor de Belastingdienst zorgen we voor een betere dienstverlening

 • We bewogen alleenstaande ouders in de bijstand om wijzigingen door te geven omtrent de samenstelling van hun huishouding aan de gemeente.

Krijg een uur gratis advies van een van onze gedragsexperts over jouw nalevingsvraagstuk

Onze projecten

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Werkongevallen met een dodelijke afloop komen relatief vaak voor in de agrarische sector. Deze risico’s kunnen agrariërs in kaart brengen door de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van Stigas in te vullen. Wij gaven advies voor het aanpassen van de RIE, omdat die vaak onvolledig wordt ingevuld. Dat advies richtte zich op het prioriteren van de risico’s, een positieve toon gericht op samenwerking en de juiste reminders inbouwen op de juiste momenten. 

Wet van de ondernemingsraad

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) formuleerden we een advies om de Wet van de Ondernemingsraad te bevorderen. Bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) te hebben, maar lang niet alle bedrijven voldoen aan deze verplichting. Ons advies omvatte OR-ambassadeurs en een digitaal stappenplan. Dit haalde weerstand weg bij werkgevers en maakte het doelgedrag makkelijker voor de doelgroep. 

Asbest verwijderen

Het gebruik van asbest is verboden sinds 1993. De Inspectie van het ministerie SZW zag dat bedrijven die asbest verwijderen in de praktijk vaak onvoldoende maatregelen nemen om de werknemers en omgeving te beschermen tegen blootstelling van asbestvezels. Wij adviseerden hoe de Inspectie SZW gecertificeerde bedrijven en werknemers kan stimuleren om voldoende toezicht te houden op asbestwerkzaamheden en maatregelen te nemen bij een overtreding.

Om naleving te verhogen is het cruciaal dat je weet hoe de mens werkt.

Ons aanbod

Onderzoek & Advies

We onderzoeken jouw gedragsvraagstuk en adviseren over effectieve oplossingen die gedrag langdurig veranderen, op basis van wetenschap. In de vorm van een gedragsinterventie of een campagnestrategie. Ook ondersteunen we bij de implementatie en meten we het effect van de interventie of campagne.

Op zoek naar onderzoek en advies?

Opleiding & Inspiratie

We inspireren je met lezingen, geven je handvatten voor gedragsverandering in workshops of leiden je op tot gedragsveranderaar. Altijd op maat gemaakt. In samenwerking met de Behavior Change Academy geven we incompany- en postacademische opleidingen. Of we slaan de handen ineen met onze themateams voor een specialisatieopleiding.

Op zoek naar een lezing, workshop of opleiding?

Kennisborging

We zorgen voor de borging van gedragskennis in jouw organisatie. Door een talentvolle gedragsveranderaar te detacheren in jouw organisatie, je gedragscoaching te geven door een ervaren gedragsexpert of zelfredzaam te maken met gedrag door onze Behavior Change Tool.

Op zoek naar de borging van gedragskennis in jouw organisatie?

Vraag het Sade

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Naleving, toezicht en handhaving. Mail naar:

Of vul dit formulier in

Tevreden klanten

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.

Hallo, ik ben Sade.

Zit je met een vraagstuk over naleving, toezicht en handhaving? Laten we sparren! Bel mij op 0643239648 of mail: