Onze expertisegebieden

Slimme keuzes in het verkeer stimuleren, zwerfafval verminderen, mensen uit de schulden helpen en personeel gelukkiger maken. Een aantal voorbeelden binnen de thema’s waar wij ons elke dag voor inzetten. De afgelopen jaren hebben we expertise opgebouwd in onderstaande thema’s.

Hoe stimuleren we mensen om gezond te eten, te sporten en voldoende rust te nemen? Mensen willen graag gezond leven, maar als je er echt aan moet beginnen is het ineens een stuk lastiger om je leefstijl aan te passen. Hoe help je je doelgroep gezondere keuzes te maken?

Zwerfafval of al het afval op één hoop, ongeschikt voor hergebruik. Nieuwe spullen en kleding kopen, in plaats van tweedehands. De circulaire economie is in de kern een gedragsvraagstuk. Hoe pak je deze problemen aan en creëer je een groene mindset bij jouw doelgroep?

Onze wereld is continu in beweging. Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Toch vinden veel medewerkers het moeilijk om mee te veranderen. Hoe zorg je als manager  of leidinggevende dat je mensen met de doelen van je organisatie meegroeien?

Waarom appen mensen achter het stuur, rijden ze te hard of door het rood, terwijl ze weten dat dit gevaarlijk is? Alleen technische oplossingen zijn niet genoeg voor veilig verkeer. Gedragsinterventies kunnen helpen om mensen een goede keuze te laten maken in het verkeer. Hoe doe je dat?

Weinig mensen kiezen bewust voor werkloosheid of financiële problemen. Toch zorgt hun gedrag er soms voor dat ze in deze situatie terechtkomen. Hoe help je mensen om deze situatie te voorkomen of om zichzelf hier zo snel mogelijk weer uit te krijgen?

Kiezen voor duurzame energie, energiebesparende maatregelen nemen en je huis verduurzamen. Het zijn gedragsvraagstukken. En allemaal zorgen ze ervoor dat we samen de energietransitie maken. Hoe stimuleer je mensen om hierin mee te bewegen?

Ons veranderende klimaat vraagt om nieuw gedrag. De koelte opzoeken bij aanhoudende hitte. Water besparen bij droogte. Je tuin vergroenen en je huis klimaatbestendig maken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich aanpassen aan het klimaat?

Waarom staan mensen dagelijks in de file terwijl er slimme alternatieven zijn? Waarom reizen mensen niet met het openbaar vervoer naar werk? Omdat ze het al jaren zo doen. Hoe verander je dit sterk ingesleten gewoontegedrag?

De stikstofcrisis is aan de orde van de dag. En daarvoor is innovatie én gedragsverandering nodig. Want het zijn de boeren die de innovaties uiteindelijk moeten doorvoeren. Hoe laten we agrariërs meebewegen naar toekomstbestendige landbouw?

Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen, waarvan gemiddeld 60 met een dodelijke afloop. Hoe zorg je ervoor dat werknemers zich veilig gedragen en voorkom je ongevallen?

Idealiter zorgt toezicht en inspectie voor 100% naleving. Kennis van regels en wetten bieden is onvoldoende: veel mensen zijn op de hoogte, maar overtreden toch. Hoe stimuleer je naleving en maak je strenge handhaving overbodig?

Onderzoek naar geluk laat veel mooie resultaten zien. Gelukkige mensen zijn onder meer productiever, creatiever en gezonder. Hoe maak je mensen gelukkiger en profiteer je als bedrijf of instelling van deze voordelen zonder investering in salarisverhoging, extra vrije dagen of dure activiteiten?

De complexiteit van beleid rondom sociale zekerheid zorgt ervoor dat burgers in onzekere woon- en werksituaties terechtkomen, terwijl je dat juist wilt voorkomen. Kijk eens met een gedragsbril naar maatregelen, beleid en communicatie. Sluit het aan bij hoe menselijk gedrag écht werkt?

Het onderwijs staat bol van gedrag. Van schoolbesturen tot leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de juiste school- en studiekeuze maken? Hoe zorg je ervoor dat scholen meebewegen in de digitalisering van het onderwijs?