Thema

Organisatieverandering

Onze wereld is continu in beweging. Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Toch vinden veel medewerkers het moeilijk om mee te veranderen. Hoe zorg je als manager  of leidinggevende dat je mensen met de doelen van je organisatie meegroeien?

Overzicht

Veranderingen binnen een organisatie zijn er in allerlei soorten en maten. Van grootscheepse fusies en reorganisaties tot de implementatie van nieuwe klantsystemen of de herindeling van teams. Bij al deze transities zien wij eenzelfde probleem terugkomen: de werkstructuur is aangepast en toch blijven werknemers doorgaan in oude patronen. De beoogde verandering sluit in dit geval dan niet aan bij de (basale) behoeftes van de werknemers. Dit maakt de transitie stroef, en dat zorgt voor weerstand. Het resultaat is een verandering in het systeem, maar niet in het gedrag van de medewerkers. 

Organisaties zijn complexe systemen met verschillende lagen, actoren en processen. Het is dus logisch dat een verandering, reorganisatie of groei van een organisatie meerdere kanten heeft. We zoomen daarom uit naar de context, en kijken vanuit een gedragsperspectief naar aanwezige leiderschapsstijlen, de organisatiestructuur en KPI’s. Zo worden de kansen en knelpunten bij de verandering duidelijk.

Met deze analyse komen we tot een strategie én interventies om de gewenste verandering in werking te brengen. We helpen de organisatie met een mensgerichte aanpak van de verandering. Zo zorgen we ervoor dat mensen meebewegen, met een succesvolle en blijvende verandering als resultaat.

Vraagstukken

  • Transities: dit omvat zowel de begeleiding van structuurveranderingen, als de implementatie van nieuwe werkvormen of strategieën. Transities vragen een verandering van mindset bij de doelgroep, in tegenstelling tot een verandering van één doelgedraging in een specifieke situatie.

  • Cultuurverandering: hoe zorg je ervoor dat je jouw organisatie richting een nieuwe cultuur begeleidt en dat de medewerkers deze nieuwe cultuur ook daadwerkelijk uitdragen in termen van gedrag en mindset?

  • Leiderschaps- en teamontwikkeling: denk hierbij aan zowel leiderschapstrajecten als aan het opleiden van een intern veranderteam binnen een organisatie.

Krijg een uur gratis advies van een van onze gedragsexperts over jouw verandervraagstuk

Onze projecten

Campagne voor cultuurverandering bij een toezichthouder

Voor een toezichthouder onderzochten wij de huidige cultuur binnen de organisatie. We voerden kwalitatief onderzoek uit onder medewerkers en identificeerden kansen en knelpunten voor de nieuwe strategie van de toezichthouder. Deze bevindingen vertaalden we naar een strategie waarmee we medewerkers motiveerden voor de cultuurverandering. Op basis van deze strategie werd uiteindelijk onder andere een campagne ontwikkeld, die medewerkers motiveerde mee te gaan in de cultuurverandering.

Transitie naar Evidence-Based werken bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW had het doel dat hun beleidsmedewerkers beleid meer vanuit evidentie kunnen onderbouwen. Op basis van meerdere sessies met experts, en interviews met zowel experts als medewerkers kwamen we tot een volledige analyse van het probleem.

We adviseerden een bottom-up verandering te starten die de mindset van de beleidsmedewerkers veranderde naar evidence based werken. Met de adviezen kan het ministerie van OCW haar beleidsmedewerkers motiveren en leren hoe ze binnen de bestuurlijke beweegruimte, hun beleid meer met evidentie kunnen onderbouwen. Benieuwd naar onze analyse en adviezen? Lees hier het rapport.

Cultuurverandertraject bij de Gemeente Krimpenerwaard

We onderzochten hoe gemeente Krimpenerwaard hun gewenste cultuurverandering succesvol kond implementeren. De gemeente kwam tot 5 nieuwe speerpunten die door de hele organisatie gedragen moesten worden.

Om dit goed te begeleiden, brachten we eerst het huidige cultuurbeeld in kaart. Door middel van interviews bij alle lagen van de gemeente en een kwantitatief vragenlijstonderzoek, identificeerden we kansen en knelpunten die het uitdragen van de speerpunten door medewerkers belemmerden of juist stimuleerden.

Dit cultuurbeeld gebruikten we als basis om vorm te geven aan de implementatie van vijf nieuwe speerpunten. De speerpunten gaven richting aan de interventies, waarmee we de gemeente begeleidden naar een nieuwe cultuur. Dit deden we aan de hand van onder andere leiderschapstrajecten voor de directie en het MT, en diverse teaminterventies.

Wij analyseren eerst de beoogde transitie vanuit het gedrag van de medewerkers zelf en hun motivatie voor het gewenste, nieuwe gedrag: wat zijn hun persoonlijke waarden en competenties? Hoe ziet de de organisatiecultuur eruit? We brengen de onderstroom binnen de organisatie in beeld en komen te weten wat medewerkers nodig hebben om de gewenste veranderstappen te maken.

Ons aanbod

Onderzoek & Advies

We onderzoeken jouw gedragsvraagstuk en adviseren over effectieve oplossingen die gedrag langdurig veranderen, op basis van wetenschap. In de vorm van een gedragsinterventie of een campagnestrategie. Ook ondersteunen we bij de implementatie en meten we het effect van de interventie of campagne.

Op zoek naar onderzoek en advies?

Opleiding & Inspiratie

We inspireren je met lezingen, geven je handvatten voor gedragsverandering in workshops of leiden je op tot gedragsveranderaar. Altijd op maat gemaakt. In samenwerking met de Behavior Change Academy geven we incompany- en postacademische opleidingen. Of we slaan de handen ineen met onze themateams voor een specialisatieopleiding.

Op zoek naar een lezing, workshop of opleiding?

Kennisborging

We zorgen voor de borging van gedragskennis in jouw organisatie. Door een talentvolle gedragsveranderaar te detacheren in jouw organisatie, je gedragscoaching te geven door een ervaren gedragsexpert of zelfredzaam te maken met gedrag door onze Behavior Change Tool.

Op zoek naar de borging van gedragskennis in jouw organisatie?

Vraag het Sade

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van Organisatieverandering. Mail of bel naar:

Of vul dit formulier in

Tevreden klanten

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.