Thema

Landbouw & stikstof

De omslag naar kringlooplandbouw. Daarvoor hebben agrariërs perspectief nodig. Met welke gedragsstrategie geef je toekomstbestendige landbouw handen en voeten?

Overzicht

De klimaat- en stikstofcrisis smeken om gedragsverandering van agrariërs. En dat vraagt nogal om een omslag. Mensen die al generaties lang een boerenbedrijf draaiende houden moeten hun bedrijf toekomstbestendig maken. Dat betekent een omschakeling naar kringlooplandbouw. Hoe neem je agrariërs hierin mee vanuit een gedragsperspectief?

Vraagstukken

  • Agrariërs stimuleren om te schakelen naar toekomstbestendige landbouw

  • Innovaties stimuleren bij veehouders

  • Akkerbouwers stimuleren gewassen af te wisselen of andere gewassen te gebruiken

  • Agrariërs stimuleren om schade aan gewassen te voorkomen

  • Weerstand verminderen tegen nieuwe regels en wetgeving rondom stikstof

  • Stimuleren van gebruik schoner bouwmateriaal

  • Duurzame mobiliteit stimuleren (link naar webpagina duurzame mobiliteit)

Krijg een uur gratis advies van een van onze gedragsexperts over jouw landbouw- of stikstofvraagstuk

Onze projecten

De omschakeling naar kringlooplandbouw

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkelden we een campagne om boeren concrete handvatten te bieden in voor kringlooplandbouw. Aan de hand van een gedragsanalyse stelden we een communicatiestrategie op. Agrariërs voelen weerstand tegen het nieuwe beleid. Ze beschouwen zichzelf als serieuze ondernemers met veel vakkennis en hebben het gevoel ondergewaardeerd te worden. Daarnaast maken ze zich zorgen over de regeldruk en financiële aspecten. Met de campagne ‘Groeien naar morgen’ sluiten we aan bij de belevingswereld van de agrariërs: het is een emotioneel beladen onderwerp. 

Preventie van faunaschade aan gewassen

Voor BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies, onderzochten we hoe we agrariërs kunnen stimuleren om preventieve maatregelen te nemen tegen schade aan gewassen door ganzen. 

Campagne voor ministerie van LNV

Ons aanbod

Onderzoek & Advies

We onderzoeken jouw gedragsvraagstuk en adviseren over effectieve oplossingen die gedrag langdurig veranderen, op basis van wetenschap. In de vorm van een gedragsinterventie of een campagnestrategie. Ook ondersteunen we bij de implementatie en meten we het effect van de interventie of campagne.

Op zoek naar onderzoek en advies?

Opleiding & Inspiratie

We inspireren je met lezingen, geven je handvatten voor gedragsverandering in workshops of leiden je op tot gedragsveranderaar. Altijd op maat gemaakt. In samenwerking met de Behavior Change Academy geven we incompany- en postacademische opleidingen. Of we slaan de handen ineen met onze themateams voor een specialisatieopleiding.

Op zoek naar een lezing, workshop of opleiding?

Kennisborging

We zorgen voor de borging van gedragskennis in jouw organisatie. Door een talentvolle gedragsveranderaar te detacheren in jouw organisatie, je gedragscoaching te geven door een ervaren gedragsexpert of zelfredzaam te maken met gedrag door onze Behavior Change Tool.

Op zoek naar de borging van gedragskennis in jouw organisatie?

Het is belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de agrariërs.

Vraag het Luuk

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Landbouw & Stikstof. Mail of bel naar:

Of vul dit formulier in

Tevreden klanten

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.

Hallo, ik ben Luuk.

Zit je met een vraagstuk over landbouw of stikstof? Laten we sparren! Bel mij op 0642551633 of mail: