Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe met je persoonsgegevens omgegaan wordt.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Waarom worden je gegevens verzameld?
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Dijksterhuis & van Baaren (D&B) verzameld worden. Dit gebeurt voor een aantal doelen:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  D&B stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling over de psychologie van gedragsverandering. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van D&B. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met D&B via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om te kunnen reageren op je bericht, zoals je naam en e-mailadres.
 3. Reacties tonen op de blog
  Wanneer je een reactie plaatst op de blog worden je voornaam, e-mailadres en eventueel je website verzameld. Dit gebeurt zodat we een naam kunnen tonen bij de reactie en we je via de e-mail op de hoogte kunnen houden van nieuwe reacties.
 4. Analytics
  De website van D&B verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 5. Onderzoek
  D&B voert regelmatig onderzoek uit waarbij diverse onderzoeksgegevens worden verwerkt. Welke gegevens dit zijn is afhankelijk van het onderzoek. We werken zoveel mogelijk met anonieme data. De resultaten van het onderzoek zijn dan niet te herleiden tot individuele deelnemers. In sommige gevallen is het voor het onderzoek echter noodzakelijk dat we gegevens zoals naam, adres of andere persoonsgegevens uitvragen. De onderzoeksgegevens worden enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Wie verwerken je gegevens?
Wij werken samen met een select aantal externe bedrijven voor de technische ondersteuning en hosting van onze websites en ICT-omgeving. Deze bedrijven hebben hiermee soms toegang tot persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Daarom hebben we met hen gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierin is onder andere opgenomen dat het verboden is om gegevens te verstrekken aan derde partijen.

Hoelang worden je gegevens opgeslagen?
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door D&B, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw voornaam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met D&B via het contactformulier, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen in de database. Die gegevens worden van maximaal vijf jaar terug bewaard, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen.
 3. Reacties op de blog
  Wanneer je een reactie achterlaat onder een blogpost worden je gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen in de database. Die gegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.
 4. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 5. Onderzoek
  De onderzoeksgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek.


Hoe zijn je gegevens beveiligd?
D&B neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dbgedrag.nl.

Hoe kun je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Alleen op jouw verzoek houden wij je op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Wanneer je niet langer mail van ons wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de link in het eerstvolgende e-mailbericht dat je van ons ontvangt.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen uit onze database? Ook dan kan je een e-mail sturen naar info@dbgedrag.nl. Je gegevens worden dan naar je gemaild of gewijzigd of verwijderd.

Hoe zit het met cookies?
Deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Heb je nog vragen?
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Dijksterhuis & van Baaren
Tweede Walstraat 2, 
6511 LV Nijmegen
+31 (0)  24 202 2452
info@dbgedrag.nl