GEDRAGSSCAN

Voor afvalcampagnes, beleid en communicatie

Wil je er zeker van zijn dat je beleidsplan, communicatie of campagnestrategie aansluit bij de behoefte van je doelgroep? En daarmee aanzetten tot het gewenste gedrag. Maak dan gebruik van onze gedragsscan. Wij analyseren je input en voorzien je van concrete handvatten zodat je er zeker van bent dat je ‘gedragsproof’ te werk gaat. Gedragsproof te werk gaan vergroot de kans op het gewenste gedrag zoals betere afvalscheiding of minder bijplaatsingen en zwerfafval.

Wat is de gedragsscan?

Een gedragsscan geeft je concrete handvatten om je communicatie of beleid zo effectief mogelijk te maken. Hoe richt je het inzamelsysteem in zodat bewoners het afval zo goed mogelijk scheiden? En hoe geef je een campagne tegen zwerfafval vorm zodat het daadwerkelijk dat gedrag oplevert dat je wenst?

We doen dit door aan de voorkant mee te denken over bijvoorbeeld een campagnestrategie of beleidswijziging. Of door reeds ontwikkeld materiaal te analyseren en te voorzien van concrete feedback, schriftelijk of via een videocall. Onze gedragspsychologen geven dagelijks advies aan organisaties over afvalbeleid en -communicatie.

Waarom de gedragsscan?

Om zwerfvuil te verminderen grijpen gemeenten vaak naar technische oplossingen. Denk aan efficiënter gebruik van prullenbakken en machines. In de praktijk blijkt dit meestal onvoldoende. Dat komt omdat afvalproblemen vaak gedragsproblemen zijn. Vuil wordt pas zwerfvuil als mensen het op de grond gooien.

Daarom starten we onze projecten altijd met een analyse, waarin we onderzoeken welke factoren aan de basis liggen van gedrag. Door deze factoren in kaart te brengen kunnen we een interventie ontwikkelen die rekening houdt met de gedragsaspecten van een probleem.

Om vervuilgedrag te verminderen en veiligheidsgevoelens te verhogen moet het interventiepakket aansluiten op de factoren die aan de basis liggen van vervuilgedrag en veiligheidsgevoelens. Een aantal van deze factoren delen we met je in deze casestudy:

Wat levert het op?

Na het uitvoeren van de gedragsscan voorzien we je van concrete handvatten om je strategie, beleid, of materiaal gedragsproof te maken. Dit vergroot de kans op het gewenste gedrag zoals betere afvalscheiding of minder bijplaatsingen en zwerfafval.

Wat leent zich voor een gedragsscan?

De gedragsscan geeft jou handvatten om je beleid gedragsproof te maken.

Vraag het Luuk

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Afval & Milieu. Mail naar:

Of vul dit formulier in

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.