Doenvermogen

Hoe doenlijk is het gewenste gedrag?

Sinds een aantal jaar houden beleidsmakers rekening met het DOENVERMOGEN van burgers. Dit is een goede zaak. De aansluiting van beleid naar daadwerkelijk gedrag mist namelijk nu nog vaak: beleidsmakers gaan er vaak ten onrechte vanuit dat de juiste kennis automatisch leidt tot actie. Effectief, DOENLIJK BELEID houdt echter rekening met het denkvermogen van burgers, de aard van menselijk gedrag en verschillende factoren die gedrag beïnvloeden.

Handreiking doenvermogen

We ontwikkelden een digitale handreiking om handvatten te bieden om de DOENLIJKHEID van beleid in kaart te brengen. Geinteresseerd in de handreiking? Klik dan op de knop.

Rapportage toeslagen & doenvermogen

Het ministerie van Financiën onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een alternatief toeslagenstelsel waarin het beleid niet alleen aansluit op het kennisvermogen van mensen, maar ook op het doenvermogen. D&B toetsten deze alternatieve maatregelen op doenlijkheid. Het hele rapport (227 blz) kun je hier downloaden.

Vraag het Kaj

Wil je meer weten? Vraag het dan aan Kaj.

Naleving & preventie

Mensen moeten zich houden aan veel regels en plichten. Het is niet altijd makkelijk om mensen hierbij te helpen. Zo doen sommige werkzoekenden hard hun best, maar lijken andere minder hun best te doen. Ze bieden weerstand, komen niet opdagen op afspraken (no-show) en slaan banen op een lager niveau af. Of denk aan mensen die agressief worden omdat ze worden gekort op hun uitkering omdat ze hun gezamenlijke huishouding of vakantie niet (op tijd) doorgaven. Hoe motiveer je mensen om aan hun plichten te voldoen zonder weerstand op te wekken?

Wij hebben onderzoek gedaan naar het stimuleren van alleenstaande ouders om hun gezamenlijke huishouding door te geven. In de infographic vind je onze bevindingen.

Financiële weerbaarheid

Voorkomen dat je een schuld opbouwt scheelt een hoop leed. Sommige mensen verzamelen hun rekeningen daarom netjes in multomappen en maken een maandelijks overzicht van hun uitgaven in Excel. Andere mensen zijn minder georganiseerd. Zij missen hun betalingsdeadline, lezen de brieven met aanmaningen niet goed en reageren niet op het aanbod voor een betalingsregeling. Het resultaat is dat ze uiteindelijk geld kwijt zijn aan aanmaningen, incassokosten en in het uiterste geval een deurwaarderstraject. Geld dat ze soms eigenlijk niet kunnen missen. Hoe stimuleer je mensen om op tijd in actie te komen?

Duurzame inzetbaarheid

Mensen werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Daarnaast veranderen werkzaamheden door economische en technologische ontwikkelingen. Sommige werknemers nemen zelf het initiatief om goed, gemotiveerd en veilig en gezond te blijven werken. Andere werknemers lijken minder behoefte te hebben aan ontwikkeling. Zij komen niet naar inspraakavonden en maken geen gebruik van gratis loopbaanadvies. Het resultaat is dat ze minder productief en vaker ziek zijn, en minder plezier hebben in hun werk. Hoe help je mensen om preventief bezig te zijn met de toekomst van hun carrière?

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij een project gedaan om het gebruik van gratis loopbaanadvies te stimuleren. Klik hieronder om te zien wat we hebben gedaan.

Vraag het Kaj

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Werk, inkomen en sociale zekerheid. Mail naar:

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.