Duurzame inzetbaarheid

Hoe stimuleer je werknemers van 45+ om ontwikkeladvies aan te vragen?

Situatieschets

Het ministerie van SZW heeft een subsidie voor werkende 45+’ers om gratis in gesprek te gaan met een loopbaanadviseur. De hoeveelheid aanvragen valt echter tegen. Het ministerie wil hier met een campagne verandering in brengen.

Analyse

We deden een literatuurstudie om erachter te komen welke motieven en weerstanden werknemers hebben om ontwikkeladvies aan te vragen. Vervolgens toetsten we deze factoren in de praktijk door ze in een online vragenlijst voor te leggen aan werknemers van 45+ en leidinggevenden van deze doelgroep.

Gebrek aan kennis

De meeste werknemers weten niet goed wat een loopbaanadviseur voor ze kan doen. Dit lijkt een belangrijke stap: hoe beter mensen denken te weten wat een loopbaanadviseur kan doen, hoe meer ze het belang van een loopbaanadviseur inzien.

Sceptische doelgroep

Werknemers zijn sceptisch over het nut van een loopbaanadviseur. Ze denken dat advies van een loopbaanadviseur alleen nuttig is als je op zoek bent naar nieuw werk of wanneer je ontevreden bent over je huidige werk. Naarmate werknemers ouder zijn, zien ze minder belang in het aanvragen van een loopbaanadviseur.

Veel verwachte moeite

De meeste werknemers denken dat het ze veel moeite kost om een geschikte loopbaanadviseur te vinden en weten niet hoe ze dit moeten doen.

Situatieschets

Hoe meer steun werknemers krijgen van hun collega’s, hoe hoger hun intentie is om een loopbaanadviseur in te schakelen. Steun van leidinggevenden ligt gevoeliger. Dit lijkt te komen door de angst dat hun leidinggevende ze weg wil hebben als deze hen loopbaanadvies adviseert en kan te maken hebben met weerstand: “Jij bepaalt niet wat goed is voor mij”.

Geen bewuste stereotypen

De werknemers geven aan dat zij vertrouwen hebben in hun leervermogen. Ook de leidinggevenden denken dat werknemers van 45+ nog gemotiveerd zijn om te leren en dat zij goed om kunnen gaan met veranderingen. Hoe negatiever het stereotype beeld dat een leidinggevende had, hoe minder steun die wilde bieden aan de werknemer. Ook onbewust kunnen negatieve stereotypen wel degelijk een rol spelen.

Resultaat

Op basis van de analyse maakten we een theoretisch gedragsmodel en schreven we een communicatiebriefing voor de campagne. Het gedragsmodel kwam terug in een bondige rapportage.*

Vraag het Kaj

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Werk, Inkomen & Sociale zekerheid. Mail naar:

Of vul dit formulier in

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.