Inlichtingenplicht

Hoe stimuleer je alleenstaande ouders om hun gezamenlijke huishouding te melden?

Analyse

We deden een literatuurstudie en doorliepen de klantreis. Hiervoor bekeken we communicatiemateriaal en woonden we gesprekken tussen de gemeente en uitkeringsgerechtigden en een informatiebijeenkomst bij.

Ingewikkelde regels

De regelgeving rondom de gezamenlijke huishouding is complex. De terminologie sluit niet aan bij de doelgroep en de doelgroep is niet op de hoogte van de regelgeving. Ook taalvaardigheid speelt een rol.

Weinig contact

Er was weinig persoonlijk contact met de doelgroep waardoor (on)bewuste fraude onopgemerkt blijft terwijl het voorkomen had kunnen worden.

Interventies

Met de interventies richtten we ons op positief en persoonlijk contact. Daarnaast wilden we de kennis van de doelgroep verhogen. We trainden klantmanagers om informatiebijeenkomsten te geven, ontwikkelden een folder en pasten het statusformulier aan.

Resultaat

De bijeenkomst kreeg gemiddeld een 7,9 van deelnemers.

In de experimentele groep gaven twintig uitkeringsgerechtigden hun leefsituatie door, waarvan er acht ook daadwerkelijk een gezamenlijke huishouding hadden. In de controlegroep waren er twee meldingen.*

*Dit gedrag is lastig te meten in de praktijk. De steekproef voor dit onderzoek was te klein om harde conclusies te trekken. De resultaten zijn echter veelbelovend. Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met eva@dbgedrag.nl.

Vraag het Kaj

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van gedragsverandering in Werk, Inkomen & Sociale zekerheid. Mail naar:

Of vul dit formulier in

Diensten

Bij D&B veranderen we gedrag op verschillende manieren en in verschillende domeinen. Lees meer over onze werkwijze en expertises.

Blogs

Ontdek nieuwe inzichten op het gebied van gedragsverandering. Onze artikelen staan vol met praktische tips.